Když má na sušickém zámku někdo umřít, zjevuje se tam bílá paní s černým závojem. Je to duch zakladatelky rodu, která byla kdysi proslulá svou lakotou. Žádný obejda či žebrák nesměl zabušit na její vrata. Jednou jeden cizí žebrák přece tloukl na dveře, načež se zlostně vyřítila zámecká paní v ruce s pometlem. V tom okamžiku klesla k zemi a duši vypustila. Ta teď musí před zámkem zametat, dokud neumře poslední potomek onoho rodu.

Prameny a literatura

 • Josef Virgil Grohmann, Sagenbuch aus Böhmen und Mähren 1863, č. 59

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Sušice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský