Na sušickém náměstí poblíž kašny leží v dlažbě velký kámen. Leží tam od náboženských válek už pěkně dlouho. A začalo to nevinně. Jednou přijel jeden šlechtic na sušické náměstí a viděl na jednom domě obraz Panny Marie. Přicválal blíž a sekl po něm svým mečem. „Rouhač a neznaboh!“ vykřikl jeden z měšťanů a už se sbíhal ze všech stran dav lidí. A dali se do cizince. Ten se pokoušel ujet, ale právě v místě kamene jeho kůň klopýtl a jezdce shodil na dláždění. Když šlechtic nevstával, přiblížili se k němu a vidí, že si srazil vaz. Od té doby je kámen v paměti Sušických. Kdo si na ten kámen stoupne, toho prý hned rozbolí hlava. Možná je v něm zakletá podivná smrt jednoho cizince.

Prameny a literatura

 • Vlasta Tichá, školní sloh 1911 in Adolf Daněk, Rukopisná sbírka SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Sušice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský