To se vracela jedna urozená paní z poutě k Matičce Svatohorské. Sušice tenkráte byla soužena morem a paní se zdráhala vejíti do města. Utrmácená usnula na jednom pahorku nad řekou a zdál se jí krásný sen. Viděla křídlaté bytosti, kterak se k ní snášejí s hůry a zahánějí temnou morovou bytost s kosou. Poté se k ní sklonila sličná paní a byla to sama Panna Maria, která jí varovala před návratem do domova. Tu pozemšťanka padla na kolena a vroucně prosila o záchranu celého města. Poté Matka Boží gestem vítězným smrtku odehnala a v tom okamžení pominula morová nákaza v celé krajině. Jako díkůvzdání věnovala paní značný obnos na vystavění kostela andělského, jež dodnes ochraňuje město Sušici.

Prameny a literatura

 • Josef Václav Hora, Procházky po školních okresech Strakonickém a Sušickém 1894

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Sušice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský