Na starém sušickém hřbitově je kámen, o kterém vypráví pověst. V dobách, kdy Švédové pustošili naši zemi, blížily se jejich voje k Sušici. V té chvíli ohrožení sloužil právě kněz mši svatou, aby bylo město ušetřeno. Když dokončoval pozdvihování, ozval se křik: „Švédové jsou zde!“ Nastalo řádění soldatesky po celém městě, ba i do kostela vnikli a celý jej podpálili. Nastala panika a mnozí se drali skrze plameny ven. Také kněz se chystal, že vezme nohy na ramena. Ale ti, kteří vytrvali přes toto všechno na modlitbách a zůstali věrni Bohu, se rozezlili a nestatečného kněze hned zazdili do jednoho vybouraného otvoru ve zdi. Dodnes se ukazuje velký kámen, na němž je zobrazena postava kněze, který tu byl zaživa pohřben.

Prameny a literatura

 • Josef Švarc, školní sloh 1911 in Adolf Daněk, Rukopisná sbírka SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Sušice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský