V Sušici se vypravuje o vzniku zdejších božích muk toto: Ve městě žil kdysi bohatý kupec se svou rodinou. Jednou se vypravil za obchodem do ciziny. Jeho děti chodívaly často za město svého otce vyhlížet, zdali už nejede. A opravdu. Jednou uslyšely dusot koní a skřípot kol. To se otec vracel. Běžely mu naproti a radostně ho vítaly. Vtom se ozvalo hromové: „Stůj!“ a z houští se vyhrnulo dvanáct lupičů. Bledý otec stačil jen na kolenou prosit, aby ho ušetřili a nedělali z jeho dětí sirotky. Lapkové ale nedbali a vrhli se na kupce. Tu jejich vůdce zahřměl: „Ustaňte! Já mám doma také ženu a děti.“ Po těchto nečekaných slovech se vzdálil i se svou tlupou. Šťastný otec pak na tom místě nechal postavit kapličku, na paměť svého zachránění.

Prameny a literatura

 • Josef Šmrha, školní sloh 1915 in Adolf Daněk, Rukopisná sbírka SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Sušice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský