Vždy když Kašperské Hory soužily požáry, zjevoval se předtím podivný hrbatý mužík. Jednou tak chodil v Antonínské ulici po domech a žádal, aby domácí obrátili v sednicích stoly i židle vzhůru nohama. Všichni ho s výsměchem a nadávkami vyhnali, pouze jedni mu vyhověli. Žid potěšen položil mezi nohy stolu kousek chleba a řekl: „Díky, Hospodinu, vy jste mne vysvobodili z věčné pouti!“ Za odměnu váš dům odolá ohni. Brzy nato při požáru všechna stavení, až na toto, shořela.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský