Stávala před lety pod městysem Kašperské Hory kaplička. K ní putoval jeden chasník z Klatov, aby vyplnil zbožné přání své zemřelé matky. Nesl v tlumoku zavinutý v plátně obraz Matky Boží, aby jej do kapličky zavěsil. Když to na místě chtěl udělat, obraz v jeho rukách začal nabývat na váze, jako by se do něj vlila všechna bída a utrpení světa. To bylo znamením, že zde má obraz zůstat. Jednou jel kolem čeledín, který vezl z Prostředního mlýna mouku do města a v nevrlé náladě šlehl bičem přes tvář Madony. V tom okamžení z obrazu vytryskly krvavé krůpěje. Čeledín se zhrozil svého lehkovážného činu a sám sebe sprovodil ze světa. Po čase byl vedle kapličky postaven kostel Panny Marie a protože v den vysvěcení chrámu hustě sněžilo, zvou jej Pannou Marií Sněžnou.

Prameny a literatura

 • Gustav Jungbauer, Böhmerwald Sagen 1926, str. 154

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský