Kdysi stávaly kolem kostela sv. Mikuláše chýše horníků. Jeden z nich při klekání vídával na nedalekém stromě světlo. Když se to po několikráte opakovalo, šel se tam s kamarádem podívat. A div divoucí! Na stromě visel překrásný obraz svaté Anny. I byla na tom místě zřízena kaple ke cti této. Zblízka i zdaleka přicházeli poutníci a mnohý zázrak se zde stal. I čtyřletá Johanna, dcera panského písaře, od slepoty vysvobozena byla. A to stalo se dne pátého května léta Páně 1698.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský