V roce 1947, když již byli všichni němečtí sousedé vyhnáni z Kašperských Hor, bylo přikročeno k devastaci posvátných míst. Tak také ke kapli Grantlu přijela rabovací četa s nákladním autem. Když vyrabovali vedlejší kostel Panny Marie Sněžné, chtěli na korbu přihodit zázračný obraz Panny Marie z kaple u pramene. Hned chtěli odjet, avšak auto se nemohlo ani pohnout. Až když navrátili obraz na své místo, dokázal náklaďák nastartovat.

Prameny a literatura

 • Dle českých informátorů zaznamenal Hans Kollibabe, Hoam, Č 4, str. 98-100, 1970

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský