V tom čase byl administrátorem kašperskohorské fary Ondřej Winter. Přišla za ním hospodyně, že nemůže od svých krav nadojit vůbec žádné mléko, ba ani telata se nerodí. Jistě ji prý někdo očaroval. Farář jí poradil, aby posvěcenou sůl do svěcené vody rozpustila, zamíchala a tím roztokem sebe, své krávy i celý chlév pokropila. Žena návodu poslechla a hned dostatek mléka nadojila i šťastně telata odstavovala. Ondřej Winter sloužil mše také v Hartmanicích. Jenže zdejší obyvatelé místo do kostela do hospody chodívali, obžerství provozovali a hry zapovězené hráli. Jejich duchovní pastýř jim ale předpověděl, že za svůj život nepořádný od Boha budou brzy potrestáni. Což se vyplnilo, neboť hned jak skončilo toto věštecké kázání, půl města až do základů sežehl oheň.

Prameny a literatura

 • Jan Beckovský, Poselkyně starých příběhův českých II, k roku 1584

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský