Jedna chudá osiřelá dívka byla vyhnána svými pěstouny do lesa. Nesmí se vrátit, dokud nenasbírá plný koš borůvek. Klopýtala nešťastná lesem, když zakopla o kámen a košík se jí zakutálel do houštiny. Když jej hledala, objevila na tom místě díru do země. Vlezla dovnitř a tam spatřila mužíčka s lucernou. Ten ji zavedl do veliké jeskyně, kde hodovali další permoníci. Ti dívku pohostili, vrátili jí ztracený košík a skřítek s lucernou jí poradil, aby si u vchodu nabrala písek do mošny. Děvče tak učinilo a šlo beze strachu domů. Po cestě se náhle písek změnil v diamanty. Když je viděli pěstouni, popadla je lakota. A hned je musela dívka odvést ke vchodu do hlubin. Ale země se zatím zavřela. Tu jim kdosi poradil, aby přišli na čarovné místo přesně do roka a do dne. A opravdu. Dostali se pak až do hodovní síně, kde se nacpali jídlem až k prasknutí. Ani nepoděkovali. Na zpáteční cestu dostali od skřítků tři vejce. Manželé mysleli, že je uvnitř zlato, a tak vejce rozbili. Avšak místo zlata na ně vyskočily tři obří krůty. Ty na lakomce plivly jedovaté sliny a oba chamtivci zemřeli.

Prameny a literatura

 • David Růžička, Malý inspirativní rodinný průvodce po pověstech Klatovska 1997

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský