Jednou městem táhli cikáni. Muži nabízeli kotle a cikánky po domech hádaly z ruky. Po jejich odchodu zpozoroval jeden hospodář, že se mu ztratily peníze. I běželi sousedé za tlupou a jednu cikánku chytili a odvedli do vězení. Ačkoli byla nevinná, přece ji odsoudili a druhý den odvedli na Šibeniční vrch. Když žena viděla, že nespravedlivému trestu neujde, vyřkla nad městem strašnou kletbu: „Toto město prokleté třikráte po sobě vyhoří. O trhu vždy tu zmoknete. Nakonec vás bída umoří.“ I byly nešťastnici svázány ruce a uřezány obě uši. Tak ji tam nechali ležet v krvi. Volala cikánka v bolestech svou matku, která si pro ni přišla a odvedla ji. Nikdo jí v městě nepomohl, jen jeden chudý chalupník ovázel jí rány a dal ženám napít kyselého mléka. Poděkovaly mu a ještě na odchodnou z jednoho vrchu celé město proklely.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kašperské Hory/Bergreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský