Jednou přijel do kašperskohorských lesů na lov sám císař Karel IV. Při pronásledování statného jelena však zabloudil. Nakonec přijel k malé mýtině, kde stála chýše a před ní seděl starý vetchý muž. Jakoby k někomu stále mluvil a někoho zaklínal, nevšímal si unaveného velmože. Císař se ho otázal, cože tu dělá. „Zaháním čerty!“ zněla odpověď. Po chvíli se přihnala pravá horská bouře a císař se musel uchýlit do lesního domu. Když opět vysvitlo slunko, vyšel Karel IV. ven a nemálo se podivil. Stařec tu ležel se zčernalým obličejem mrtvý. Nakonec císař svou družinu našel a rozhodl se na ochranu před nečistými silami vystavět na oné mýtině hrad. Ten pak pojmenoval Karlsburg, což lidé na Kašperk přejinačili.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kašperk/Karlsberg, hrad na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský