Jeden měšťan se vracel domů z Nového Dvora. Po cestě zašel na nádvoří hradu. Po něm pobíhal velký černý pes a oči mu jen hořely. Po chvilce začal usilovně hrabat v zemi. Bojácný muž jen přihlížel. Zvíře zmizelo v jámě a po chvíli vyskočilo a hledělo prosebně na měšťana. Ten přistoupil k díře a na jejím dně spatřil ležet nádherný zlatý meč. Muž si dodal odvahy a meč z jámy vynesl. Radostně s ním mával a křičel: ,,Sakra, to je ale vydařený lov!“ Na ta slova pes zoufale zavyl a zmizel. Zmizel i meč, neviditelná síla ho uchopila a on se probral až pod hradem. Kdyby tím mečem psovi hlavu sťal, vysvobodil by jednu nešťastnou duši a meč by byl jeho.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Kašperk/Karlsberg, hrad na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský