Kdysi prý na Kašperku žily dvě dobrotivé víly. Ty pomáhaly chudákům a každého prosebníka obdarovaly částkou hradního pokladu. Petrovický mlynář byl velký lakota a nikdy neměl ničeho dost. Usmyslel si, že se také na hrad vypraví, a to v chudobném převleku. Sotva stanul na nádvoří před vílami, začal hořekovat, že je na mizině, neboť mu celý mlýn vyhořel. Avšak panny hned prohlédly jeho lež a vyhnaly ho pryč. Když se blížil k domovu, náhle spatřil, že jeho mlým zachvátily plameny. Než doběhl, našel už jen spáleniště.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Karel Luhan z Tamíře, Obecní kronika Petrovice u Sušice 1927

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Kašperk/Karlsberg, hrad na katastru města Kašperské Hory
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský