V kraji Prácheňském jsou rozsáhlé knížecí lesy, veliké rybníky i úrodná pole. Vprostřed nich září skvostné perly hradů a zámků patřících rodu Schwarzenberků. Mezi ně patřil i Vimperk. Nad branami se stkví jejich erb, v němž se nachází hlava Turčínova. Jak se tam dostala? Uherská pevnost Raab kdysi padla do rukou vojsk sultánových. Celá rakousko-uherská říše byla ohrožena. Tu se odhodlal císařský vojevůdce hrabě Schwarzenberk Raab opět získat. Obešel s vybraným sborem přední stráže turecké a pod pláštěm tmy a náhlé bouře se dostal až k branám města. Povedlo se mu bránu vypáčit a dostat se dovnitř. Po neslýchané řeži se podařilo císařským Raab dobýt. Turci byli dílem pobiti a dílem se rozutekli či byli zajati. Jeden z vůdců sultánových padnul v boji, jeho hlava byla naražena na kopí a vztyčena na hradbách osvobozeného města. I slétali se na ni krkavci a tento obraz byl na erb Schwarzenberků přenesen.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus id est successio, 1602

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vimperk
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský