Když přišel první Steinbrenner do města Vimperku, přinesl si s sebou také starobylou knihu Proroctví slepého mládence, na jejímž titulu se skvěl letopočet 1760. Často v ní rodina listovala, ale nejvíce je zaujalo toto: „V čase, kdy jeden pán déle než šedesát let bude vládnout nad Čechami, dojde vraždou jednoho knížete k velké válce. Tím počínaje, nebude už možné, aby si lidé porozuměli. Dvojí lid bude v Čechách žíti. Přijde opět velká válka mezi lidmi země. Německo se promění ve zbořeniště a jenom oblast Modrých kamenů bude ušetřena. Ti, kteří mluví jinou řečí, opustí zemi a v Čechách bude jenom jeden lid žíti.“ To do posledního písmena se naplnilo a tiskařský rod už ve Vimperku nežije. Kéž by rozuměli proroctvím všichni a uvarovali se utrpení!

Prameny a literatura

 • Proroctví slepého mládence, 1760

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Vimperk
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský