Dříve než se stal Dobeš Križko proslulým šumavským čarodějem, vydobyl si první ostruhy při dobývání dívčího srdce. Zakoukal se do pěkné Terezky. Žel, páni povolali svižnou dívku do služby na vimperský zámek. Marně mládenec přemýšlel, jak by se k ní dostal a vůbec, aby ji páni propustili. Nakonec našel správnou formuli ve svých čarodějných knihách. V tu noc Terezka usíná ve své malé komůrce, znavena celodenní prací. U hradeb obcházejí strážní a vše v zámku je zamčeno na sedm západů. Najednou se u dveří komůrky něco jasní, obrysů to nabývá a hle, milovaný Dobeš je tu! Dívka nevěřila svým očím, teprve když ji sevřely mládencovy paže do objetí, zeptala se, jak to dokázal. Mladý čaroděj Križko se usmál a šeptnul: „Jak jsem přišel, zase odejdu, ale teď si vesele zatancuji.“ A začal zpívat a tancovat. Vzbouřil tím celý zámek. Stráže však našly v komůrce jen vyděšenou Terezku. I ulekli se pánové té čarodějné moci a Terezku propustili. Tak se mohla zakrátko konat svatba pod Boubínem.

Prameny a literatura

 • b.i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Vimperk
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský