V Prachaticích vyrůstala u pěstounů dívka Libuška. Snad se kdysi narodila z nerovného vztahu jistého šlechtice a panské komorné. Chodila do školy a učila se také všem ručním pracem, jak bylo v té době zvykem. Tak žila své pokojné dětství ve starodávném městě. Když však přitáhla na počátku třicetileté války vojska generála Buqoye, před novými kanony středověké hradby neobstály. Poté, co začali žoldáci rabovat v křivolakých uličkách, pěstounka rychle převlékla Libušku do panošských šatů. Jeden z německých rejtarů si ji vzal s sebou do světa jako svého pobočníka. Natrvalo však převlek děvče neuchránil, neboť Libuška vykvetla do ženských tvarů a stala se markytánkou. Zažívala neuvěřitelná dobrodružství, ale na své Prachatice nikdy nezapomněla.

Prameny a literatura

 • Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Dobrodružný Simplicius Simplicissimus, 1671

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Prachatice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský