Ve staré tančírně v Žabokrtech bývalo veselo. Jednou tudy scházel po úzkém schodišti napilý soused Píša. Zakopl, padl a srazil si vaz. Brzy po jeho pohřbu se začalo ukazovat na václavském hřbitově světélko. Vandrovalo celou noc, ke Kánímu vrchu, odtud po průhonech panské role a zase zpátky. Starý hrobník Blažek se rozhodl přijít světlíkovi na kloub. Usedl večer u Píšova hrobu a hlídal. Z města troubějí půlnoc a z rovu vystupuje světélko, které náhle ozářilo půl hřbitova. Hrobník k němu přistoupil a ptá se: „Co potřebuješ, Píšo?!“ V té chvíli ho někdo uchopil ledovou rukou a Blažek se skácel v mdlobách. Když ho ráno kolemjdoucí křísili, všimli si, že má na ruce vypálené čísi prsty jako znamení. Od té doby přestal dělat hrobníka, nemluvil a vůbec, choval se podivně. Světýlko ale nepřestalo lekat noční chodce. Přesvědčil se o tom i starý Chalupa z Mutenic. Seděl jednou do noci hned vedle zámku v hostinci U Nosků. Nakonec ho hostinský vyprovodil a sedlák si to vykračoval domů. Na stráni u Blatského rybníka ho ale přepadl strach. Škrabal se vzhůru, motal nohama a nakonec zasakroval: „Píšo, pojď mi posvítit!“ V povětří to zasyčelo a už se vedle Chalupy kolébá světlík. Cesta byla tak pěkně nasvícena jako při úplňku. Milého sedláka však s každým krokem opouštěla kuráž, a když šli kolem kapličky svatého Jana, začal se potichu modlit. Došel k cihelně a světlík se ho stále drží jako prokletí. Míří k vrátkům svého statku a duch za ním. Místo aby mu sedlák poděkoval za doprovod, skočil do síňky a zabouchl za sebou dveře. Jenže světlík se ho nepustil, povalil ho na zem a začal po něm skákat jako zběsilý. Na pokřik se sběhli domácí a tím Chalupu zachránili. Když se sháněli po Píšově duchu, byl ten tam. Zdali jej někdo přeci vysvodil, o tom už se nepovídá.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SokA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský