Hospodář z Bezděkova oral s koňmi na Velký pátek své pole na Káním vrchu. Najednou radlice zavadila o něco těžkého. Sedlák skočil do brázdy a hrabe rukama. Před ním se objevilo víko starodávné truhly. Když ji otevřel, užasl. Neměla dno, protože skrze ni vedly schody do hlubiny země. Vydal se neohroženě dolů, až přišel do síně plné pokladů. Jenže poklady hlídali dva černí psi. Těch se polekal a chtěl utéci. Tu se ozvalo dunění a cesta zpět byla zavalena. Uplynul rok a opět se zpívaly ve strakonickém kostele pašije. Země se otevřela a sedlák se dostal zase na svět. Koně ještě stáli na svém místě. Popohnal je, aby byl co nejrychleji pryč. Pole prodal a byl rád, že není boháčem.

Prameny a literatura

 • Josef Havrda Strakonicko

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský