Mnoho divé zvěře se kdysi v české kotlině prohánělo. Jednou se vévoda Mnata vydal na lov. Divoký tur, kterého jen lehce poranil oštěpem, se na Mnatu vrhl. Povalil vojvodova koně a chystal se svými rohy i na lovce. V tom přiskočil jeden silák z družiny, uchopil tura za ostré rohy a silou svých paží jej zkrotil. I chtěl vévoda Mnata tura prokláti nožem, ale silák poprosil vévodu, aby mu zkrocené zvíře daroval. Dostalo dobytče u kováře do chřípí železný kruh a bylo pokojné jako volek. Statečný junák obdržel od svého vévody hrad Nelahozeves a do erbu hlavu tuří s kruhem v nose. Tento erb po dnes rod Lobkowiců užívá a na strakonické komendě maltézských rytířů velkopřevor Matouš Děpold z Lobkowic jej osmihrotým křížem podkládal.

Prameny a literatura

 • Bartoloměj Paprocký z Hlohol, Diadochus id set succesio 1602

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský