Psal jeden dávný kronikář, že na strakonickém zámku ve sklepě je jelen vypodobněný, jako by pryč od příchozího běžel. Pod ním se tento nápis nacházel: „Kam ten jelen běží, tam ten poklad leží!“ Lidé tam již mnozí hledali a kopali, přišli na chodbu klenutou i jednoho tam spustili. Hned začal křičet, aby ho vytáhli, že tam straší a že dvě prudké říčky tam do sebe vtékají.

Prameny a literatura

 • František Pecen, Strakonicko v pověstech a bájích 1939

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský