Dlugomilicové, rod zemanů moravských, s knížetem svým Děpoltem do Svaté země se vypravili. Mezi křižáckými bojovníky oblíbili sobě rytíře řádu svatého Jana Jeruzalémského. Z těchto zemanů pošli páni Bavorové, kteří své majetky v Čechách založili. I ti byli náchylni k svatojánskému řádu. Není divu, že jeden z Bavorů, když se loučil se svou paní, slib tomu řádu učinil. Když se vrátí z třetí křížové výpravy domů živ a bude obdarován synem, bohatě nadá onen řád. Sám anděl zpečetil Bavorův slib třemi pečetěmi. Když se po nesmírných útrapách opravdu vrátil z Království Jeruzalémského a viděl vedle své paní ležet syna maličkého, založil vedle svého hradního paláce ve Strakonicích opevněný rytířský klášter. Ten předal bratřím v čele s jejich převorem. Sami Johanité po vymření rodu Bavorů nechali tento příběh do oltáře dřevěného zpodobnit.

Prameny a literatura

 • František Pecen, Strakonicko v pověstech a bájích 1939

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský