V rodině se udržuje pověst o původu jména Sedmihradských. Její původní jméno totiž upadlo v zapomnění. „Náš předek bojoval v bitvě s Turky. Jako šlechtic si vedl se svým koněm velmi statečně. Jeho věrná žena však z veliké lásky ke svému choti sledovala bitvu tajně z koruny vysokého stromu. ~ Když byl její muž sražen z koně, leknutím spadla ze stromu a zabila se. Zůstal po nich maličký chlapec a chůva. Ti dva se vydali i s pozůstalým jměním pryč z dosahu válečných hrůz. I doputovali do Čech, a protože chůva všude říkala, že jsou ze země sedmihradské, dostal malý dědic jméno Sedmihradský. Opatřili si zde mlýn a hostinec. Ale je to už dávno, vždyť dědeček pamatoval svého dědečka, který nosil ještě cop.“

Prameny a literatura

 • Rukopisné paměti marie Ditrichové roz. Medlínové Písek

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský