Píše se, že v jeden čas v opevněném konventu maltézském na strakonickém hradu ďáblové se na bratry vrhali a všelijak je trápili. Nejvíce kněze Jana Angeluse. Večerem do uší mu šeptali, že jej Pán Bůh opustil a že jim ho s tělem i duší v ďábelskou moc daroval a aby sebe zabil. I jmenovali dávné bratry zemřelé, že oni jsou též v moci pekel. Utekl se bratr Angelus do Žďáru u Plzně, aby zlému unikl. Ale i tam jej pronásledovali, až světec Martin Strakonický musel za ním přijít a jej zpět ke spáse zavést.

Prameny a literatura

 • Bohumír Lifka 1980

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský