Patřívaly Strakonice rytířům maltézským a lid si tu vrchnost chválil. V jeden čas vypukl ve Strakonicích i přilehlém Bezděkově hladomor. Uvolnil převor ze svých zásob mnoho obilí, ba i medovou kaši teď denně nechával rozdávat. Po letech záznamy o těch darech vyšťáral panský písař a jelikož si chtěl v úřadě polepšit, navrhl, aby byl dar změněn na dluh, a začal nebohé strakonické vydírat na penězích. Na domkáře přišlo platit až 10 zlatých a na majitele statku i 200. Lidé toho panského lupiče nenáviděli a když umřel a na strakonickém hřbitově byl pochován, nedal lidem pokoje ani tam. Jeho duch se objevoval v podobě plamene a strašil všechny návštěvníky hřbitova, hrobníka nevyjímaje. Stěžovali si Strakoničtí až na konsistoři v Praze, takže bylo rozkázáno, aby tělo toho písaře vykopali a na mrchovišti znova pochovali. A na hřbitově zavládl pokoj. Ne tak ve městě. Plamen začali vídat vždy o adventu mezi jedenáctou a dvanáctou k půlnoci. Světlo chodilo sem a tam, bylo slyšet jakýsi hlas a dokonce se ukrývalo v odtokové rouře rybníka svatováclavského. Mnozí lidé to setkání odstonali. Jednou v noci světlo potkal krajský posel jdoucí do Strakonic a strašidlo oslovil: „Chval každý duch Hospodina i jeho syna.“ Plamen odvětil: „Já ho nechválím a nebudu chválit až do soudného dne!“ Posel: „A proč?“ „Pojď, já ti to povím.“ A světelný oheň posla uchvátil a hned se ocitli v kanceláři zámku strakonického, kde nešťastný duch ukázal v knihách zaznamenané své špatnosti. Vtom udeřila půlnoc. Duch poslovi stiskl ruku, až mu ji opálil a rozplynul se. Ráno se Zámečtí divili, jak se posel dostal do kanceláře skrze zamčené dveře. Duch svým světlem také sloužil a ukazoval za bezměsíčných nocí lidem cestu domů. Když tomu světlu poděkovali, i Boha chválili, ono vždy nápodobně děkovalo: „Ty jsi mně posloužil!“

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Strakonice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Strakonicko
 • Kraj:
  Jihočeský