V pohanských dobách lidé uctívali přírodní bohy a čtyři živly rozeznávali. Jim také patřily stromy, vody i oheň a patřilo se je uctívat. V místě dnešních Klatov žila kdysi rodina velmožů, kteří měli krásnou dceru. Dívka často chodívala uctívat bohy do hájů a jednou spatřila nad blízkým vrchem duhu. Prošla barevnou klenbou a spatřila pod nohama křišťálový pramen. Jeho voda byla lahodná a po vyzkoušení přinášela také léčivé účinky. Spěchala dívka za svými bratry a ti vodu ohradili a na studánku vyhloubili. I nazvali dle jména dívčina Klatovkou.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti I 1936, str. 8-10

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský