Když bylo město založeno a opevněno hradbami, přijel na vladařskou návštěvu sám kníže Oldřich. Jakmile byl uvítám, vešel do domu primátora a velice se podivil. Tam na stolku byla rozložena královská hra – šachy. V dobré náladě oba usedli a třikrát spolu hráli. Vždy vyhrál nejpřednější klatovský měšťan nad svým zemským pánem. Oldřich chválil kratochvíli, kterou spolu měli, neboť si dobře zahrál. Za odměnu dal klatovským do erbu onu šachovnici a ti jako projev úcty k ní přidružili nápis W. K. C. Což prý značí: Woldřich Kníže Czeské.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti I 1936, str. 12-13

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský