Když do naší krajiny přicházelo křesťanství mělo různé tváře. Za pokojnými poustevníky se lidé vydávali do samot. Svatí misionáři chodili po dědinách. Někdy však nad křížem vládl meč. Také v naší krajině mezi sebou bojovali příznivci Krista s vyznavači starých bohů. Jednou se jeden pohanský bojovník ocitl v zajetí a byl uvězněn v klatovském žaláři. Byl však synem jednoho čaroděje, a tak leccos od něj pochytil. Dostal se tedy pomocí kouzel z vězení. Když už se ocitl na kraji města, ozvalo se ze strážní věže troubení na poplach. Uprchlík zahrozil strážnému a poslal mu čarovnou mocí vzduchem pohlavek. Trubač byl omráčen, upadl a dlouho trvalo, než ho přivedli k životu. Zatím se bojovník dostal pod Hůrku, kde se tenkráte rozprostíraly bažiny. Brzy zapadl po kolena, pak po pás, a tu si vzpomněl na ochránce rytířů svatého Martina. Počal jej volat o pomoc a bych zázračně zachráněn. Ihned poklekl a přijal křesťanskou víru. Na tom místě pak nechal postavit kostelík svatého Martina. Jen městský trubač od té doby radši troubil jen na tři světové strany. Aby mu na tvář náhodou nepřilétl políček.

Prameny a literatura

 • b.i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský