V Klatovech kdysi bytoval jízdní kyrysnický pluk hraběte Hardega. Bývalá jezuitská kolej se tak proměnila v kasárna. Před branou pak vždy vartovala stráž. Jednou v zimě stál tu vojáček na stráži a byl už zmrzlý na kost. Jen toužil, aby ho už vystřídali. Noc se pomalu vlekla a tu náš strážný ustrnul. Z kostela naproti vychází průvod jezuitů a v čele nesou rakev zakladatele koleje Albrechta Chanovského. Následuje ohromné procesí lidí a celý průvod míří po schodech do katakomb. Voják omdlel hrůzou a zůstal ležet na sněhu. Našli ho až druhově, kteří ho měli vystřídal. Odnesli ho do kasáren. Je stále blouznil a marně se jej vojenský lékař snažil zachránit. Po třech dnech voják zemřel.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti II 1937, str. 15

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský