Ve starém městě míval každý obyvatel kousek pole či louky za hradbami. K pasení byla také určena městská draha, kde se mohl dobytek volně pást. Jednou sem vyhnal svá svěřená zvířata jeden pasáček. Byl pěkný den a hoch usnul. Tu šel kolem jeden měštěnín a vidí spáče. On sám však se spánkem míval potíže. Celou noc se převaloval a starosti mu vířily hlavou. Když se nad chlapcem sehnul, aby se zeptal po tak zdravém spánku, tuze se ulekl. Do pasáčkových otevřených úst se plazil had. Po chvíli zase vylezl a zmizel mezi travou, neboť hoch kýchl. Ulekaný muž chlapce vzbudil, příhodu mu vylíčil a ptal se hned, jak to že ho had neuštknul. Tu dostal dobrou radu. Kdo se má před hady chránit, má sníst tři jalovčinky. Ty spolehlivě hada zapudí.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup,Z šera minulosti II 1937, str. 78-79

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský