Jindy jeden klatovský chasník kráčel Kašperskými Horami, aby vyplnil přání své zesnulé matky. V tlumoku nesl zavinuté plátno s obrazem Panny Marie Klatovské. Když došel ke starým dolům pod městem, uviděl zde malou kapličku. To byl cíl jeho cesty. Sotva se ocitl na prahu, obraz náhle začal vážit jako veškerá tíha a bída světa. To bylo znamením, že právě sem obraz patří. I zvou tu kapličku po všechny doby Grantlem.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein 1920-43, rukopis, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský