Albrecht Chanovský pocházel ze šlechtického rodu Chanovských z Dlouhé Vsi. Stal se knězem Tovaryšstva Ježíšova a misionářem Prácheňského kraje. Podařilo se mu skrze mocné patrony založit v Klatovech jezuitskou kolej. Sloužil jen Bohu a lidem, ničeho pro sebe nežádaje. Jednou přespával v Klatovech v domě vdovy Žebráčkové. Protože si chtěl číst, přišel požádat paní domácí o světlo. Zatloukl na dveře ložnice a mladá Žebráčková se podívala škvírou, kdo že to je. Tu uviděla pátera Chanovského velikým světlem obklopeného. Tu se podivila, že nějaké další světlo chce. Páter Albrecht se nepokojně ohlédl a s povzdychnutím se vrátil zpět do svého pokoje. Jako by se za tu přízeň Boží zastyděl.

Prameny a literatura

 • Jan Tanner, Muž apoštolský aneb život a ctosti ctihodného pátera Albrechta Chanovského, 1932

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský