Zbožné barokní Čechy lákaly poutníky ze všech koutů země. Do města také přišel kominík Bartolomeo Ricolti až z daleké Itálie neboli Vlach. Udomácnil se zde tím, že si vzal za ženu pannu Dorotu z Budějovic. V jeho rodišti v Regu se uctívala kostelní malba Madony, která dle četných svědků ronila kapky krve. Kopie zázračného zpodobnění Panny Marie s Ježíškem si zavěšovali zbožní lidé ve svých domech. I rodina Ritzolti měla takový portrét namalovaný na plátně. Později jej zdědil Bartoloměj a tak se obraz ocitl v Klatovech. Po jeho smrti jej opatrovala jeho schovanka slečna Rynerová. Ta se později vdala za pána Hirschpergera. Když pak chtěl obraz prodat, neboť upadl do bídy, vždy mu nějaké děcko onemocnělo. Když od tohoto úmyslu upustil, zdraví se hned vrátilo do jeho domu. Tento obraz začal jednou ronit krev, což se za velký zázrak považovalo. Davy lidí se začaly do Klatov hrnout, aby to na vlastní oči uviděli a o pomoc matku Boží prosili. Stalo se to poprvé dne 8. 7. Léta Páně 1685.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti II 1937, str. 13

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský