V klatovské koleji žil po jistý čas i slavný jezuitský historik Bohuslav Balbín. Protože byl zároveň českým vlastencem, rakouské úřady jeho bádání nepřály. Nebohý spisovatel musel své rukopisy různě ukrývat, ale vždy byly vypátrány a zabaveny. Nakonec ten nejdůležitější spis, totiž dějiny jezuitského řádu, uschoval v podzemí kapličky na Křesťanském vrchu. Když Balbín odešel z Klatov, byla jeho komůrka obrácena vzhůru nohama a nalezen plánek tajného úkrytu. Jistý jezuita dokonce pátral v katakombách. Když stráž objevila otevřený vchod do podzemí, pro jistotu jej zavřela. V čase dalšího pohřbu byl vstup do katakomb znovu otevřen a na schodech nalezen mrtvý slídil.

Prameny a literatura

 • Josef Biskup, Z šera minulosti II 1937, str. 16-17

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Klatovy
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Klatovsko
 • Kraj:
  Plzeňský