Ve Štítkově žil kdysi hostinský Bavor. Na práci moc nebyl, a přece měl peněz jako želez, až si lidé nad tím lámali hlavu. Bylo to tak. Bavor měl na sýpce truhlu a v ní ukrýval šotka. Vše měl pečlivě zamčeno, aby tam nevkročila lidská noha. Jednou musel na pár dní z domu. Zvědavá služka se rozhodla jeho tajemství vypátrat. Tak dlouho zkoušela různé klíče, až se na sýpku dostala. A tam v koutě spatřila osamělou truhlu. Jde k ní, otevře víko, uvnitř je další malá truhlička. Na jejím dně ležel zlatý hádek. Služka práskla víkem a utekla. Když se hostinský vrátil, šel hned za šotkem, aby ho nakrmil sladkou kaší. Ten ani nepozvedl hlavu, jen syčí: „Kouká, kouká!“ Bavor si hned domyslil, že někdo hada viděl a odhalil jeho tajemství. Hned běžel za ženou a láteřil, když se dozvěděl, že služka nedávno sháněla klíče. I šel zhurta za služkou, ale ta utekla z hospody zpátky k rodičům a už se nevrátila. Od té chvíle se v hospodářství všechno hatilo. Obilí na poli shnilo, o peníze přišel, v noci stavení lehlo popelem – jen sýpka zůstala celá. Tehdy litoval svých čárů a skříňku s hadem hodil do řeky. Vrátil se uklidněn domů, jde na sýpku uklidit prázdnou truhlu. Nadzvedne maně víko a nastojte! …had je zpátky, jiskří zlobně očima, jazýček se mu jen kmitá. Polekaný Bavor přibouchl truhlu, pečlivě ji zamkl. V noci se vrátil a zakopal ji v sadu. Přijde na dvůr, a tu slyší nad sebou svistot – truhla letí na sýpku! Hrůza ho obešla. Pak se přece vzchopil a zašel za místním mudrcem Matesem. Ten mu poradil. Má vyvrtat do kmene vrby díru a nacpat do ní sladkou kaši, přistrčit truhličku a počkat, až se had dostane do díry. Pak je třeba zatlouci otvor kolíkem a přes to nakreslit svěcenou křídou kříž. Bavor vše provedl dle rady a opravdu, šotek se už nevrátil. Muž byl nakonec přese všechno spokojený, třebaže nádeničil a žil jako podruh.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský