Pod Štítkovem bývala velká louže a v ní bydlely hastrmanky. Jednou jel nebožtík Tříska ze mlýna a tři hastrmanky mu vyskočily na vůz. Jedna z nich si sedla vedle hospodáře, ale Tříska byl všemi mastmi mazaný, a tak si zatočil hastrmančinu zástěru na palec. Před stavením ty dvě seskočily, ale ta třetí nemohla. Tu se ozval nářek: „Sestřičko, nepovídej, nač jsou tříletá jablíčka.“ A tak hastrmanka musela jít s Třískou a sloužit u nich za děvečku. Tenkrát se ještě vařívalo na stupních a hastrmanka žádala, aby, až se odstaví hrnce, vždy zahrabali oheň. Jednou šla tudy svatba a oni odstavili hrnec, aniž zahrabali oheň. Takže ta hastrmanka od Třísků s pláčem odešla.

Prameny a literatura

 • Žákyně Stachová in Pozůstalost Adolfa Daňka Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský