Dědoušek Nováků vypravoval, že když byl ještě chasníkem, chodívali po okolí světlíci. Kamarádi se rozhodli, že to prozkoumají. Přiblížili se ke světélku až na dosah, a pak vzali dřevěnky do ruky a utíkali, co mohli. Světélko vždy letělo za nimi. Jindy se zase potkali se světlíky na Kalvárii a zkusili na ně zahvízdat. Předtím se však schovali do jedné chalupy, a sotva se ozvalo zahvízdání, světélka začala zuřivě dupat u dveří, jako by měla na nohách kozí kopýtka. Nikdo ani nedýchal.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Pozůstalost Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský