„Stará Kačena čaruje!“ šeptali si lidé po Štítkově. I smluvilo se několik chasníků, že o filipojakubské noci budou hlídat okolo její chalupy. Když nastal čas, nastavěli se ke stráži. Jenže noc ubíhá a nic se neděje. Tu s půlnocí vylétlo z komína podivné kolo na dlouhé násadě. Jeden z hlídačů vykřikl: „Hele, šobr máma letí!“ Jen to dořekl, to kolo spadlo za chalupou do osení. Mládenci se v hrůze rozprchli. Druhý den stará Kačena nevytáhla paty ze stavení a několik dní pak chodila s ovázanou hlavou. Prý spadla ze žebříku, když lezla na půdu.

Prameny a literatura

 • Marie Zídková in Pozůstalost Adolfa Daňka Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský