Jedna žena, která se zmýlila v hodinách, přišla v noci na mši do kostela. Viděla, jak do něj vchází spousta postav, a tak se připojila k zástupu. Byly to ale dušičky zemřelých lidí! Mezi nimi také její dávno zesnulá kmotřička, která jí šeptem pravila: „Jdi pozpátku do kostelních vrat a až přijdeš na práh, shoď šátek z hlavy na zem.“ Vyděšená žena ani nešpitla a zařídila se podle moudré rady své kmotřičky. Sotva opustila kostel, utíkala, co mohla, domů. Druhý den se šla podívat ke kostelu a na všech náhrobcích sousedícího hřbitova našla cáry ze svého šátku.

Prameny a literatura

 • Marie Stachová in Pozůstalost Adolfa Daňka Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský