Jednou jel jeden kočí za podvečera přes Štítkov. Z kozlíku se ohlédl a viděl nějaká světla. Myslel tedy, že za ním někdo jde s lucernou. Jenže ta světla jakoby letěla vzduchem a stále se blížila. Muž se vyděsil a úpěnlivě poháněl své koně do cvalu. To už mu světélka naskákala na vůz, že se celý prohýbal. Kočí se počal modlit, ale to nepomáhalo. Dal se tedy do klení a hle – ihned byla světélka pryč.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Pozůstalost Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský