Podruh od Kočů se vracel jednou z táček domů. U kapličky spatřil bílou postavu. Šel blíž, aby tomu přišel na kloub. Avšak viděl jen bílý cíp, který se kmitl a zmizel za kapličkou. Mládenec skočil za kapličku, aby neznámého chytil. A zase – cosi bílého se mihlo za rohem. Tak chvíli běhal okolo, až se posléze mrzutě vydal na cestu. Když přišel do čeledníku a vyprávěl svou příhodu, jen se mu smáli. Neříkal nic, jen trochu zesmutněl. Třetího dne mu zvonili umíráčkem.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Pozůstalost Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Štítkov, část obce Svatá Máří
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský